loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Hurtownia internetowa [dalej „Hurtownia”] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego
Regulaminu [dalej Regulamin”].
2. Właścicielem Hurtowni jest: Elfrika Renata Szot. z siedzibą w Krakowie ul: Kiwerskiego 47, 31-341 , NIP: 6772238940 ,
REGON: 122520200 tel. 724 724 214 lub 12 420 34 21 adres email: hurt@elfrika.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto/brutto.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie Hurtowni,
b) emailem na adres dostępny na stronie Hurtowni,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie Hurtowni w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia,
ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą
potwierdzenia Zamówienia przez Sklep drogą mailową.
4. Minimalna kwota zamówienie to 300zł netto.
5. Koszt przesyłki kurierskiej to 19zł brutto, w przypadku zamówienia powyżej 500zł netto przesyłki są realizowane bezpłatnie.


§3 Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Dostawa do każdego zamówienia jest bezpłatna.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta
w magazynie firmy.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia,
a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Hurtowni.

§5 Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu pod adres: Kiwerskiego 47 31-341 Kraków, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru,
termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności,
koszty dostaw ponosi Sklep.

§6 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Hurtowni (w tym zdjęć i opisów
towarów) bez pisemnej zgody Hurtowni.